nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer

Nederlands op de werkvloer - BBL opleidingen MBO op maat

 

BBL Opleidingen

Bent u als bedrijf op zoek naar een BBL opleiding op maat voor uw medewerker(s)? Wij bieden u nederlands op de werkvloer aan als BBL opleidingen op maat, zowel op groeps- en individueel niveau. Waarbij we ons onderscheiden door de opleiding te combineren met een taalcomponent. Uiteraard wordt de BBL opleiding afgerond met een wettelijk erkend MBO diploma.

Actueel nederlands op de werkvloer

 

Uniek: BBL opleiding met taalcomponent

Onze opleidingen worden gecombineerd met een taalcomponent. Synchroon aan competentieverwerving of beroepsopleiding wordt het taalniveau van uw medewerkers verhoogd. Twee vliegen in 1 klap. Samenvattend: gerichte ontwikkeling op een

bepaald vakgebied gecombineerd met taal op de werkvloer!

 

BBL opleidingen: aantrekkelijk door belastingvoordeel

De overheid stimuleert een leven lang leren middels de WVA (Wet Vermindering Afdracht). Dit doen ze in de vorm van belastingvoordeel. Hierdoor kunnen uw werknemers een BBL opleiding volgen die nagenoeg kostenneutraal is.

 

Opmerking: een arbeidsovereenkomst is gewenst om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding zoals omschreven bij de WVA.

 

Naast het belastingvoordeel levert het volgen van een BBL opleiding ook de volgende voordelen op:

 

 

Voorbeelden van BBL opleidingen

Bogaers biedt een grote verscheidenheid aan BBL opleidingen, zoals:

 

Alle BBL opleidingen worden afgesloten met een wettelijke erkend MBO-diploma.

 

Niveaus van onze BBL opleidingen

We onderscheiden 4 verschillende niveaus:

 

MBO 1 niveau (AKA 1 of BBL 1): assistent

MBO 2 niveau: basisberoepsbeoefenaar

MBO 3 niveau: vakfunctionaris

MBO 4 niveau: middenkaderfunctionaris/ specialist

 

De instroom is afhankelijk van het startniveau.

 

Voor wie

Onze BBL opleidingen zijn voor:

 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over onze BBL opleidingen op maat? Wij zijn gevestigd in de regio Tilburg – Eindhoven – Breda maar we opereren landelijk. We komen graag naar u toe om een schets van uw organisatie te maken. Daarna ontvangt u van ons een offerte op maat. Bel 013-5362101 of mail naar relatiebeheer@bogaerstalen.nl

 

Neem contact op

Actueel Nederlands op de Werkvloer

 

Sinds enige tijd werken wij samen met FairField Life & Education als het gaat over BBL opleidingen. Recent hebben zich een aantal interessante ontwikkelingen voorgedaan die ik jullie niet wil onthouden.

 

De afgelopen periode is er veel gesproken over ophanden zijnde veranderingen in het beroepsonderwijs. Specifiek het aantal verplichte uren in de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) was een belangrijk thema.

In de eerste week van februari is een wetsvoorstel aangenomen waarin besloten is dat de verplichte uren norm BBL voor de commerciële erkende opleiders (waaronder FairField) vervalt. Uitgangspunt bij dit besluit is het feit dat commerciële opleiders vaak te maken hebben met studenten van oudere leeftijd die bewuster kiezen voor een opleiding waardoor ze veel motivatie hebben. In de praktijk blijkt dat opleidingstrajecten hierdoor in kortere tijd kunnen worden afgerond. FairField heeft dit uitgangspunt altijd uitgedragen. Het komt er feitelijk op neer dat we meer behoefte gericht kunnen gaan opleiden in plaats van aanbodgericht.

 

Vanzelfsprekend moet de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd zijn. Dit betekent dat het doel is om de kandidaten te diplomeren. In onze visie is 100-120 uur opleiden een prima uitgangspunt als het gaat over het benodigde aantal uren om deelnemers te laten slagen voor een diploma. Dit is inclusief kick-off en examen. Indien er mogelijkheden zijn om in minder uren deelnemers op te leiden voor het diploma dan kan daar over gesproken worden.

Door slim en innovatief om te gaan met opleiden, zijn er ruime mogelijkheden om verplichte (vak)onderdelen te verweven in een BBL traject. Hierdoor gebeurt het regelmatig dat we meerdere subsidiestromen tijdens één opleiding kunnen activeren. Denk hierbij aan VCA, SVS, Taaltrajecten, HCCP, etc.

Voor de volledigheid: De bekostigde erkende MBO opleiders (ROC's) zullen met ingang van 1 augustus 2013 wel een urennorm gaan hanteren van 200 begeleide (klassikale) uren per jaar. Dit alles volgens de richtlijn van de MBO raad.

 

We hadden niet verwacht dat de minister deze beweging zou maken richting meer behoeftegericht onderwijs. Volop mogelijkheden dus voor het bedrijfsleven om een praktisch en financieel aantrekkelijk opleidingstraject vorm te geven.

 

Graag kom ik met Bart Godding uw kant op om de mogelijkheden te verkennen.